24V DC Driver

Trái tim của mọi bộ đèn chiếu sáng cảnh quan, dải tuyến tính và đèn âm tường cần thiết cho điện áp không đổi của nhiều bộ đèn trên một điều khiển duy nhất. Chọn từ xếp hạng IP20 đến IP68, với nhiều tùy chọn không mờ, mờ tương tự và mờ DALI.

Gray
Xóa
Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật

Công suất

4W
15W
30W
120W
35W
60W
130W
80W
100W
150W
240W
250W
300W

mA

250mA (max)
700mA (max)
620mA (max)
1400mA (max)
5000mA (max)
1453mA (max)
2500mA (max)
3000mA (max)
4167mA (max)
6250mA (max)
10000mA (max)
1250mA (max)
12500mA (max)
3300mA (max)

Cấp độ bảo vệ

IP20
IP68
IP67
IP66
IP66/IP67

Mô tả sản phẩm

Trái tim của mọi bộ đèn chiếu sáng cảnh quan, dải tuyến tính và đèn âm tường cần thiết cho điện áp không đổi của nhiều bộ đèn trên một điều khiển duy nhất. Chọn từ xếp hạng IP20 đến IP68, với nhiều tùy chọn không mờ, mờ tương tự và mờ DALI.

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự