IGM BCT12487

Color: Black/White

Product Size: W124mm*H87mm*L1000mm

Input Voltage: 24V/48V

Cut Out: 75×1002mm

Tùy chọn

  • Size

    75x2002
  • Cut out

    75x1002

Thông số kỹ thuật

Color

Black/White

Product Size

W124mm*H87mm*L1000mm

Input Voltage

24V/48V

Cut Out:

75×1002mm

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự