IGM-2065S

Model No: IGM-2065S

LED: 3w high power LED

LED Power: 1*3w

Lens angle:   10°/25°/40°/60°

Input Voltage: 24VDC

Size: 55*55*82mm

Material:Stainless steel

IP rate:     IP67

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật

Power

1*3w

LED

3w high power LED

Lens angle

20°/40°/60°

Input Voltage

24VDC

Size

55*55*82mm

Material

Stainless steel

IP rate

IP68

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật