IGM-CTMNWB1000

Color: Black/White

Product Size: W55mm*H26mm*L1000mm

Input Voltage: 24V/48V

Cut Out: 26×1002

Tùy chọn

Đang cập nhật

Thông số kỹ thuật

Color

Black/White

Product Size

W55mm*H26mm*L1000mm

Input Voltage

24V/48V

Cut Out:

26×1002

Mô tả sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Bộ sưu tập

Đang cập nhật

Sản phẩm tương tự